Bygg med særpreg

Ett nytt landemerke i Nydalen. 70 selveierleiligeter med store, vestvendte balkonger og barnevennlig beliggenhet ved Akerselva. Romslige 2-4 roms leiligheter, også noen med integrert hybel. Bygget er tegnet av de meget anerkjente arkitektene Lund+Slaatto Arkitekter.

Arkitektens Visjon

Utsynet mot og nærheten til det frodige parkdraget langs Akerselva utgjør tomtens helt spesielle kvalitet. Prosjektet er derfor utformet som en dynamisk og variert ”vegg” av individuelle leiligheter, alle henvendt ut mot de grønne omgivelsene og ettermiddagssolen i vest.

Ved at alle leilighetene på denne måten er ”vridd” mot grøntdraget, dannes det en karakteristisk, oppbrutt bygningsgeometri, der hver enkelt boenhet tydelig fremstår med sin egen form. De ulike leilighetene inngår ikke bare som en anonym del av en konvensjonell boligblokk, men danner i stedet hver sin ”byggekloss” i det som danner byggets unike og spennende uttrykk. Hele prosjektet fremstår som et levende spill av boenheter.

På svalgangssiden innebærer byggets trinnete geometri at det dannes naturlige innhuk: små individuelle plasser som gir intimitet til leilighetenes inngangsparti.

I tråd med byggets moderne og dynamiske karakter er eksteriørets hovedmateriale natureloksert aluminium, som utgjør en lys overflate med flott skinn. Som supplement til dette er det flater av tre i de inntrukne partiene på svalgangssiden.LUND+SLAATTO ARKITEKTER